מידע לתלמידים

תלמידים יקרים

לפניכם לוח הסדנאות של חודשים דצמבר + ינואר

למעוניינים להופיע בבמה פתוחה, נא להירשם מראש במזכירות ארטיק

דצמ - ינו לאתר.jpg